Requisition List datatyp

Requisition List är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver en förvaltad samling av objekt för inköp eller upphandling. Använd Requisition List datatyp för att identifiera och beskriva rekvisitionslistor.

Ett diagram över Requisition List datatyp.

Visningsnamn
Egenskap
Datatyp
Beskrivning
Requisition List ID
ID
string
Den unika identifieraren för rekvisitionslistan.
Requisition List Name
name
string
Namnet på den rekvisitionslista som har angetts av kunden.
Requisition List Description
description
string
En beskrivning av rekvisitionslistan som anges av kunden.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07