Refund Item datatyp

Refund Item är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver samlar in information som är relaterad till en återbetalning som är kopplad till en order.

Ett diagram över datatypen återbetalningsartikel.

Visningsnamn
Egenskap
Datatyp
Beskrivning
Transaction ID
transactionID
string
Unik transaktionsidentifierare för den här återbetalningsartikeln.
Refund Amount
refundAmount
tal
Återbetalningsvärdet.
Refund Reason
refundReason
string
Orsaken till varför en återbetalning utfärdades.
Refund Payment Type
refundPaymentType
string
Betalningsmetoden för den här ordern. Anpassade värden är tillåtna.
Currency Code
currencyCode
string
ISO 4217-valutakoden som används för den här återbetalningsartikeln. Exempel: USD, EUR.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07