Payment Item datatyp

Payment Item är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver en betalning som är associerad med en order som definierar betalningstypen, beloppet och den associerade valutan.

{width="400"}

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
currencyCode
Sträng
ISO 4217-valutakoden som används för ordersummor. Alla instanser måste överensstämma med det reguljära uttrycket ^[A-Z]{3}$. Exempel: USD och EUR.
paymentAmount
Dubbel
Betalningens värde.
paymentType
Sträng

Betalningsmetoden för den här ordern. Godkända uppräkningsvärden är:

  • cash

  • credit_card

  • debit_card

  • gift_card

  • check

  • paypal

  • wire_transfer

  • credit_card_reference

  • other

transactionID
Sträng
Den unika transaktionsidentifieraren för den här betalningsartikeln.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07