Key Value Pair datatyp

Key Value Pair är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som samlar in information om ett generiskt nyckelvärdepar. Den här datatypen används i Adobe Analytics ExperienceEvent Full Extension fältgrupp för att beskriva arrayobjekten i en listvariabel.

Key Value Pair Structure

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
key
Sträng
En nyckel (namn) för en allmän variabel eller ett allmänt värde.
value
Sträng
Variabelns värde.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07