Implementation details datatyp

Implementation details är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver en teknikimplementering, till exempel ett API eller en SDK.

Datatypstruktur

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
environment
Sträng
Implementeringens miljö.
name
Sträng
Identifieraren för SDK eller slutpunkten. Alla SDK:er eller slutpunkter identifieras via en URI, inklusive tillägg.
version
Sträng
Versionen av API eller SDK.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07