Category data datatyp

Category data är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver information som hör till en produkts kategori.

Ett diagram över datatypen för kategorin.

Visningsnamn
Egenskap
Datatyp
Beskrivning
Category identifier
categoryID
string
Identifieraren för produktens kategori.
Category name
categoryName
string
Namnet på produktens kategori.
Category path
categoryPath
string
Sökvägen för produktens kategori.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07