Postal Address datatyp

Postal Address är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som ger adressinformation.

Ett diagram över Postal Address datatyp.

Visningsnamn
Egenskap
Datatyp
Beskrivning
Primary
primary
boolesk
Indikator för primär adress. En profil kan bara ha en primary adress vid en viss tidpunkt.
Label
label
string
Adressens namn i fritt format.
Street 1
street1
string
Primär information om gatuminivå, lägenhetsnummer, gatunummer och gatunamn.
Street 2
street2
string
Ytterligare gatuinformation, andra raden.
Street 3
street3
string
Ytterligare gatuinformation, tredje linje.
Street 4
street4
string
Ytterligare gatuinformation, fjärde raden.
Region
region
string
Region, region eller distrikt.
Post office box
postOfficeBox
string
Adressens box.
Country
country
string
Namnet på det statligt administrerade territoriet. Annan än countryCodeär det ett friformsfält som kan ha landsnamnet på vilket språk som helst.
State
state
string
Statens namn. Det här är ett frihandsfält.
Status
status
string
En indikation om möjligheten att använda adressen.
Status reason
statusReason
string
En beskrivning av aktuell status.
Last verified date
lastVerifiedDate
string
Det datum då adressen senast verifierades som fortfarande associerad med personen.

Mer information om datatypen finns i fullständigt schema på den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07