Ad break datatyp

Ad break är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver hur en tidsbestämd annons infogas i ett tidsbestämt medium.

Datatypstruktur

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
_dc.title
Sträng
Ett eget namn för annonsbrytningen.
_id
Sträng
En unik identifierare för annonsbrytningen.
offset
Heltal
Förskjutningen i sekunder för annonsbrytningen från början av det primära innehållet.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07