Plan class

I Experience Data Model (XDM) är Plan klassen innehåller den minsta uppsättning egenskaper som definierar en plan, till exempel en hälsoplan eller en försäkringsplan.

Klassstruktur

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
_id
String
En unik systemgenererad strängidentifierare för posten. Det här fältet används för att spåra en enskild posts unika karaktär, förhindra dubblering av data och för att söka efter posten i underordnade tjänster.

Eftersom det här fältet genereras av systemet, anges inget explicit värde vid datainmatning. Du kan dock välja att ange egna unika ID-värden om du vill.
planId
String
En unik identifierare för planen.
planName
String
Namnet på planen.

Klassen kan utökas med Healthcare Plan Details fältgrupp Beskriv närmare uppgifter om en sjukförsäkringsplan.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07