Payer class

I Experience Data Model (XDM) är Payer klassen innehåller den minsta uppsättning egenskaper som definierar ett betalarföretag som samlar in uppgifter som gäller försäkringsbolag (t.ex. sjukförsäkring).

Klassstruktur

Egenskap
Datatyp
Beskrivning
_id
String
En unik systemgenererad strängidentifierare för posten. Det här fältet används för att spåra en enskild posts unika karaktär, förhindra dubblering av data och för att söka efter posten i underordnade tjänster.

Eftersom det här fältet genereras av systemet, anges inget explicit värde vid datainmatning. Du kan dock välja att ange egna unika ID-värden om du vill.
payerId
String
En unik identifierare för betalaren.
payerName
String
Betalarens namn.
recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07