Ad hoc-scheman

Under särskilda omständigheter kan det vara nödvändigt att skapa en Experience Data Model (XDM)-schema med fält som bara namnges av en enda datauppsättning. Detta kallas ett ad hoc-schema. Ad-hoc-scheman används i flera arbetsflöden för dataöverföring, inklusive inhämtning av CSV-filer och skapande av vissa typer av källkopplingar. Mer information om ad hoc-scheman, inklusive steg för hur du skapar ett i Schema Registry API, se ad hoc-schema, genomgång.

recommendation-more-help
62e9ffd9-1c74-4cef-8f47-0d00af32fc07