Profilslutpunkt

I Reactor API representerar en profil en Adobe Experience Platform-användare. Reaktors-API:t underhåller inte sin egen databas med användare och behörigheter, utan bygger i stället på Adobe-ID:n som hanteras av Adobe system för identitetshantering (IMS).

En profil innehåller all information om den inloggade användaren, inklusive alla organisationer som användaren tillhör, produktprofiler som han/hon tillhör i varje organisation samt rättigheter som han/hon har från varje produktprofil.

Komma igång

Slutpunkten som används i den här guiden är en del av Reaktors-API. Läs igenom komma igång-guide om du vill ha viktig information om hur du autentiserar till API:t.

Hämta den aktuella profilen lookup

Du kan hämta information om den inloggade profilen genom att göra en GET-förfrågan till /profile slutpunkt.

API-format

GET /profile

Begäran

curl -X GET \
 https://reactor.adobe.io/profile \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \
 -H "Content-Type: application/vnd.api+json" \
 -H 'Accept: application/vnd.api+json;revision=1'

Svar

Ett godkänt svar returnerar informationen om profilen.

{
 "data": {
  "id": "UR0bd696624e844d6ba5bfc248ba1eca11",
  "type": "users",
  "attributes": {
   "active_org": "{ORG_1}",
   "expires_in": 0,
   "display_name": "John Smith",
   "job_function": null,
   "email": "jsmith@example.com",
   "organizations": {
    "{ORG_1}": {
     "name": "Example organization A",
     "admin": true,
     "active": true,
     "login_companies": [

     ],
     "product_contexts": [
      "dma_audiencemanager_int",
      "dma_tartan",
      "dma_dtm",
      "dma_reactor",
      "dma_auditor"
     ],
     "tenant_id": "{TENANT_ID_1}"
    },
    "{ORG_2}": {
     "name": "Example organization B",
     "admin": false,
     "active": false,
     "login_companies": [

     ],
     "product_contexts": [
      "dma_reactor",
      "dma_auditor",
      "dma_tartan"
     ],
     "tenant_id": "{TENANT_ID_2}"
    }
   }
  },
  "links": {
   "self": "https://reactor.adobe.io/profile"
  },
  "meta": {
   "rights": [
    "manage_companies"
   ]
  }
 }
}
recommendation-more-help
12b4e4a9-5028-4d88-8ce6-64a580811743