Översikt över användargränssnittet i Sandbox

Adobe Experience Platform tillhandahåller virtuella sandlådor som partitionerar en enda plattformsinstans till separata, isolerade virtuella miljöer. Användargränssnittet i sandlådan finns i Experience Platform UI.

När du har loggat in på användargränssnittet i Experience Platform går du till användarhandbok för sandlåda för steg om hur du utför olika åtgärder i sandlådearbetsytan.

Anvisningar om hur du utför olika åtgärder med sandbox-API:t finns i utvecklarguide för sandlådor. En översikt över sandlådor i Experience Platform på hög nivå finns i översiktlig dokumentation.

recommendation-more-help
e243ad8f-a318-46b3-9930-159a80f82b42