Slutpunkt för sandlådetyper

Du kan hämta en lista över sandlådetyper som stöds för din organisation genom att göra en GET-förfrågan till slutpunkten /sandboxTypes.

Komma igång

API-slutpunkten som används i den här guiden ingår i Sandbox API. Innan du fortsätter bör du läsa kom igång-guiden för att få länkar till relaterad dokumentation, en guide till hur du läser exempelanropen för API i det här dokumentet och viktig information om vilka huvuden som krävs för att kunna anropa ett Experience Platform-API.

Hämta en lista över sandlådetyper som stöds

Du kan hämta en lista över sandlådetyper som stöds för din organisation genom att göra en GET-förfrågan till slutpunkten /sandboxTypes.

API-format

GET /sandboxTypes

Begäran

curl -X GET \
 https://platform.adobe.io/data/foundation/sandbox-management/sandboxTypes \
 -H 'Authorization: Bearer {ACCESS_TOKEN}' \
 -H 'x-api-key: {API_KEY}' \
 -H 'x-gw-ims-org-id: {ORG_ID}' \

Svar

Ett lyckat svar returnerar en lista med sandlådetyper som stöds för din organisation.

{
  "sandboxTypes": [
    "production",
    "development"
  ]
}
recommendation-more-help
e243ad8f-a318-46b3-9930-159a80f82b42