Översikt över unionens scheman

Den här videon ger en grundläggande förståelse för föreningsscheman i Adobe Experience Platform och visar hur du utforskar ett unionsschema med användargränssnittet för plattformen. Läs mer om fackliga scheman på gränssnittshandbok för union av scheman.

NOTE
Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i gränssnittshandbok för union av scheman.
recommendation-more-help
54550d5b-f1a1-4065-a394-eb0f23a2c38b