Skapa en kopplingsprofil i användargränssnittet för Experience Platform

I den här videon får du en grundläggande förståelse för sammanfogningsprinciper i Adobe Experience Platform och en översikt över hur du definierar sammanfogningsprinciper med hjälp av användargränssnittet för plattformen. Om du vill veta mer om kopplingsregler börjar du med att läsa sammanfogningsprinciper - översikt.

NOTE
Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns i gränssnittshandbok för sammanslagningsprinciper.
recommendation-more-help
54550d5b-f1a1-4065-a394-eb0f23a2c38b