Audit Query API-guide

The Audit Query API innehåller slutpunkter som gör att du kan hämta och övervaka händelsedata för olika Adobe Experience Platform-funktioner programmatiskt. Slutpunkterna anges nedan. Besök komma igång-guide om du vill ha viktig information om obligatoriska rubriker, läsa exempel-API-anrop med mera.

Om du vill visa alla tillgängliga slutpunkter och CRUD-åtgärder går du till Audit Query API-växling.

Händelser

Granskningshändelser ger insikter om användaråtgärder i Platform, inklusive åtgärdstyp, datum och tid, e-post-ID för den användare som utförde åtgärden samt ytterligare attribut som är relevanta för åtgärdstypen för olika funktioner i Adobe Experience Platform. Om du vill lära dig hur du hämtar mätvärden med API:t kan du läsa slutpunktsguide för händelser.

Exportera

Med granskningsexport kan du hämta händelsedata genom att ange vilka händelser som ska hämtas i nyttolasten. Om du vill lära dig hur du hämtar mätvärden med API:t kan du läsa slutpunktsguide för export.

recommendation-more-help
5741548a-2e07-44b3-9157-9c181502d0c5