Översikt över arkitekturen i Experience Platform

Den här videon går igenom ett arkitekturdiagram på hög nivå som förklarar de viktigaste komponenterna i Experience Platform.

recommendation-more-help
5741548a-2e07-44b3-9157-9c181502d0c5