Hantera dataformat med Data Prep

Data Prep kan hantera olika dataformat som importerats till Adobe Experience Platform på ett robust sätt. Det här dokumentet visar hur olika dataformat behandlas med Data Prep.

Booleans booleans

Om källtypen är en sträng och måltypen är en boolesk typ kan Data Prep automatiskt tolka värdet och konvertera källvärdet till ett booleskt värde.

Värdena y, yes, Y, YES, on, ON, trueoch TRUE tolkas automatiskt för att true.

Värdena n, N, no, NO, off, OFF, falseoch FALSE tolkas automatiskt för att false.

Datum dates

Data Prep stöder datumfunktioner, både som strängar och som datetime-objekt.

Format för datumfunktion

Datumfunktionen konverterar strängar och datetime-objekt till ett ISO 8601-formaterat ZonedDateTime-objekt.

Format

date({DATE}, {FORMAT}, {DEFAULT_DATE})
Parameter
Beskrivning
{DATE}
Obligatoriskt. Strängen som representerar datumet.
{FORMAT}
Valfritt. Strängen som representerar formatet för källdatumet. Mer information om strängformatering finns i strängavsnitt för datum-/tidsformat.
{DEFAULT_DATE}
Valfritt. Standarddatumet som ska returneras om det angivna datumet är null.

Uttrycket date(orderDate, "yyyy-MM-dd") konverterar orderDate värdet "December 31st, 2020" till datetime-värdet "2020-12-31".

Konvertering av datumfunktion

När strängfält från inkommande data mappas till datumfält i scheman med hjälp av Experience Data Model (XDM) bör datumformatet uttryckligen nämnas. Om det inte uttryckligen anges försöker Data Prep konvertera indata genom att matcha dem med följande format. När ett matchande format hittas slutar det att utvärdera eventuella efterföljande format.

"yyyy-MM-dd HH:mm:ssZ",
"yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSSZ",
"yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS",
"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSX",
"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'",
"yyyy-MM-dd",
"yyyy/MM/dd",
"yyyy.MM.dd",
"yyyy-MMM-dd",
"yyyyMMdd",
"MM-dd-yyyy",
"MMddyyyy",
"M/dd/yyyy",
"dd.M.yyyy",
"M/dd/yyyy hh:mm:ss a",
"dd.M.yyyy hh:mm:ss a",
"dd.MMM.yyyy",
"dd-MMM-yyyy"
IMPORTANT
Data Prep försöker konvertera strängar till datum så gott som möjligt. Dessa konverteringar kan dock ge oönskade resultat. Strängvärdet "12112020" matchar mönstret "MMyyyy", men användaren kan ha tänkt att datumet ska läsas med mönstret "ddMMyyyy". Därför bör användare uttryckligen ange datumformatet för strängar.

Formatsträngar för datum/tid format

Tabellen nedan visar vilka mönsterbokstäver som är definierade för formatsträngar. Observera att bokstäverna är skiftlägeskänsliga.

Symbol
Betydelse
Presentation
Exempel
G
The era
Text
AD; Anno Domini A
Y
År, baserat på ISO-veckan
Siffra
1996; 96
y
År
Siffra
2004; 04
M/L
Månad på året
Tal/text
7. 07; juli Juli. J
w
Vecka under året
Siffra
27
W
Vecka i månaden
Siffra
3
D
Dag på året
Siffra
189
d
Dag i månaden
Siffra
10
F
Veckodag i en månad
Siffra
2
E
Namn på veckodag
Text
tisdag; Tis
u
Veckodag, som ett tal. 1 representerar måndag, …, 7 representerar söndag
Siffra
1
a
AM/PM-markör
Text
PM
H
Timme på dagen (0-23)
Siffra
0
k
Timme på dagen (1-24)
Siffra
24
000
Timme i AM/PM (0-11)
Siffra
0
h
Timme i AM/PM (1-12)
Siffra
12
m
Minut på timmen
Siffra
38
s
Sekund i minuten
Siffra
44
S
Millisecond
Siffra
245
z
Tidszon
Allmän tidszon
Pacific, normaltid; PST, GMT-08.00
Z
Tidszon
RFC 822-tidszon
-0800
X
Tidszon
Tidszon enligt ISO 8601
-08; -0800; -08:00
V
Tidszon-ID
Text
America/Los_Angeles
O
Tidszonsförskjutning
Text
GMT+8
Q/q
Kvartal på året
Tal/text
3. 03, Q3; 3:e kvartalet

Kartor maps

Kartor stöds för närvarande inte i Data Prep.

recommendation-more-help
461cc884-c234-4a0c-ac75-6efbaafc1394