Trådramar wireframes

NOTE
En typisk aktör inom denna verksamhet är en marknadsförings-/affärsstrategi.

Trådramar är en visuell representation av den förväntade digitala upplevelsen som du tänker leverera.

Den här processen tillämpas på:

  • Resursnivåvy
  • Kanalnivåvy
  • Projektnivåvy

Detta hjälper till att flytta projektet från prototypfasen närmare den faktiska distributionsfasen.

Från en resursnivåvy bör du skapa trådramar som definierar olika innehållslayoutalternativ och innehållsgrupperingar. Det här arbetet hjälper dig att definiera hur flera innehållsdelar kan se ut när de sätts ihop som en grupp.
Vanligtvis använder du faktiskt produktionsklar grafik, bilder och videor i den här aktiviteten.

Från en kanalnivåvy bör du skapa trådramar som visar hur innehållskanaler kopplas samman i den övergripande upplevelsen, inklusive uppspelningsstrategier för inbäddade kanaler. Du kan också granska kanalövergångar som kan inträffa när datautlösare aktiveras.

På en projektnivå kan du börja modellera hur flera skärmar eller upplevelser kan fungera tillsammans i en fysisk plats för att skapa en komplett användarresa med flera kontaktytor.

Dessa strategier bör överensstämma med den UX-resekarta som skapats tidigare.

recommendation-more-help
c90cc542-45c5-47bf-bda6-72a43c3bba05