Del 2: Att tänka på som projekt omfång part-considerations-as-projects-are-scoped

Den här sidan belyser del 2 i en 5-delsserie som utformats för att hjälpa teammedlemmarna att bättre förstå försäljningsaspekter för att utveckla framgångsrika AEM Screens-driftsättningar.

Ökning overview

I följande självstudiekurs beskrivs de element som måste identifieras vid projektidentifiering tillsammans med synpunkter från berörda parter för att utvärdera projektet och förbereda en lämplig design.

De viktigaste komponenterna i ett program för digitala signaturer som krävs för att distributionen ska lyckas är:

 • Innehållsstrategi
 • Krav för affärsverksamhet
 • Identifiering av IT- och nätverksmiljö
 • Krav för ljud/video
 • Utrustningsspecifikation
 • Webbplatsberedskap
NOTE
Definiera en innehållsstrategi som tar hänsyn till hur programmet använder programvara, maskinvara och anslutningsresurser för att lyckas leverera det avsedda värdet.

Sammanfattning av projektöverväganden i en digital signering summary-of-project-considerations-in-a-digital-signage

När du utvecklar en innehållsstrategi finns det flera saker att tänka på, bland annat I/O-lager, tillgångstyper, målgruppssegmentering och schemaläggning för dagdel.

I/O-lager i-o-layers

I/O-kör villkorlig uppspelning av innehåll baserat på avkänningsnärheten. När en sensor till exempel upptäcker närhet kan uppspelningen av innehåll ändras från"attrahera" eller passivt innehåll till"engagera" eller interaktiv uppspelning. Detta är särskilt användbart i program där du vill att innehåll som är baserat på demografi ska visas.

Innehållstillgångstyper content-asset-types

För att du ska få en förståelse för vad kunden tänker göra med Content Assets bör du tänka på följande:

 • Anger om innehållet ska återanvändas i tryck-, tv- eller webbkampanjer?
 • Om innehållet består av statiska bilder eller mallar som innehåller dynamiskt matade komponenter?
 • Spelas animeringar upp som video- eller HTML-program?
 • Finns det integreringar från tredje part från Content Subscription Services, Social Media, RSS-aggregation Services eller API-anrop?
 • Vilka krav gäller för bildupplösning?
 • Är skärmarna 16:9-standardproportioner eller anpassade? Stående eller Liggande?
 • Krävs flerskärmsvideomodeller? I så fall, vilka är konfigurationerna?
 • Krävs det strategier för att förhindra driftstopp för innehåll som är knutet till drifts- eller annonsintäkter?

Målgruppssegmentering, dagdelar audience-segmentation-day-parts

Genom att tillämpa Day-Part-strategier kan slutkunder segmentera sitt innehåll och rikta meddelanden till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Detta är särskilt effektivt för reklam- och butiksnätverk där många innehållsmedverkande ingår i hela spellistan.

Krav för affärsverksamhet business-operations-requirements

Affärsverksamhet är också viktig för att definiera i konversationer om innehållsstrategi. Genom att formatera klienternas supportbehov kan ni hantera förväntningarna efter driftsättningen och säkerställa att supportarbetet mäts korrekt.

Krav för ljud/video a-v-requirements

Monteringsscenarier måste också definieras, liksom överväganden kring enhetsåtkomst för service av utrustning. Detta påverkar inte bara inledande installationsuppgifter och rekommendationer om utrustning, utan också de löpande service- och supportkraven.

Webbplatsberedskap site-readiness

Det sista steget i förförsäljningsprocessen är att fastställa webbplatsens beredskap. Detta kan underlättas genom webbplatsundersökningar där information om plats, projekt och förlopp samlas in. Platsberedskap innebär i princip att den aktuella platsen hämtas före installation och att eventuella artiklar som kunden måste förbereda eller planera för att adressera anropas innan en tekniker anländer. Vanligtvis omfattar detta element som ström, data, borttagning av möbler och avlägsnande av damm.

Del 2: Videosjälvstudiekurs om att tänka på när projekt är omfång part-video-tutorial-on-considerations-as-projects-are-scoped

Följ självstudiekursen nedan för att lära dig mer om innehållsstrategi, I/O-lager, tillgångstyper, målgruppssegmentering, dagdelar, verksamhetskrav och överväganden som rör beredskap för webbplatser.

Att tänka på när projekt är omfång

Lär dig mer om innehållsstrategi, I/O-lager, tillgångstyper, målgruppssegmentering, dagdelar, verksamhetskrav och överväganden som rör webbplatsens beredskap.

Nästa steg the-next-step

När du förstår vilka element som identifieras vid projektidentifiering, tillsammans med synpunkter från berörda parter för att utvärdera projektet och förbereda en lämplig design, lär du dig de viktigaste villkoren i en övergripande projektplan. Exempel på sådana termer är projektcykler, åtgärder som omger maskinvarutestning, konceptbevis, piloter och rollouts.

Navigera till Testning, POC, piloter & Rollouts för mer information.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053