Del 3: Testning, POC, piloter & Rollouts part-testing-pocs-pilots-rollouts

Den här sidan belyser del 3 i en 5-delsserie som är utformad för att hjälpa teammedlemmarna att bättre förstå de viktigaste villkoren för att säkerställa att en lyckad lösning kan utvecklas före lanseringen.

Ökning overview

I den här självstudiekursen beskrivs följande punkter som är relevanta för en framgångsrik distribution av en projektplan:

 • Identifiera ofta underskattade områden som en del av den övergripande projektplanen, inklusive:
 • Åtgärder runt testning och prestandavalidering av Hardware Lab
 • System- och programvaruintegrationstestning
 • Konceptbevis (även kallade POC) och Pilotprogram
 • Tester från början till slut
NOTE
Vanliga säljcykler för distribution av digitala signaturer kan ligga mellan 9 och 18 månader. Det finns många faktorer som påverkar den sista tidslinjen, inte minst hur slutkunden mäter framgång och hur riskkänslig deras affärspartners är när de inför en ny lösning.

Till exempel kan intressenter för ett program för digitala signaturer i en detaljhandelsmiljö inkludera följande:

 • Marknadsföring i butik
 • Store Environment or Visual Merchandising
 • Butiksåtgärder
 • IT-säkerhet
 • IT-support
 • Produktkategorin Merchant och deras leverantör, som kan samfinansiera lösningen.

Sammanfattning av viktiga termer i en övergripande projektplan summary-of-key-terms-involved-in-an-overall-project-plan

I följande avsnitt ges en översikt över nyckeltermer i en övergripande projektplan, t.ex. projektcykel, åtgärder runt maskinvarutestning, konceptbevis, piloter och utrullningar.

Konceptbevis (POC) proof-of-concept-poc

Syftet med en operativ lösning är att få inledande feedback på en lösnings nyckelfunktioner. Det gör det också möjligt för både slutkund- och ljud-/videointegratör att identifiera områden som kan förbättras och förbereda antaganden kring arbetskrav och resurskrav. Med en POC kan båda parter också bedöma lösningens prestanda, som vanligen mäts genom

Kvalitetskontroll quality-control

Testning av system- och programvaruintegrering börjar med IT-tekniker för ljud-/videointegratorteamet. Med hänvisning till den godkända systemdesignen konfigurerar, implementerar och övervakar IT-teamet installationen av maskinvarukomponenter i en"Lab-miljö" i Audio/Video Integrators anläggning. Detta gör att hela lösningen kan granskas och testas noggrant för att få en bra kvalitetskontroll.

När QC-testningen är klar skapar IT-teamet dokumentation, arbetsflöden och utbildning som referens under dag 2-support. Systemaspekter som ska testas omfattar följande:

 • AEM integreringar.
 • Systemintegreringar från tredje part.
 • Programvara.
 • Maskinvara.
 • Anslutning.
 • Arbetsflöden för innehållsdistribution, inklusive manuell, automatiserad och villkorsstyrd driftsättning.

Del 3: Videosjälvstudiekurs om testning, POC, piloter & Rollouts part-video-tutorial-on-testing-pocs-pilots-rollouts

Följ självstudiekursen nedan för att förstå testning, konceptkorrektur, pilotprogram och utrullningar.

Om man ser på alla dessa faser som en del av den övergripande projektplanen kan man hantera förväntningar och identifiera naturliga punkter där investeringen i en AEM Screens-distribution kan utvärderas.

Testning, POC, piloter & Rollouts

Lär dig de viktigaste villkoren i en övergripande projektplan, t.ex. projektcykel, åtgärder som omger maskinvarutestning, konceptbevis, piloter och rollouts.

Nästa steg the-next-step

När du är klar med testning, konceptkorrektur, pilotprojekt och utrullningar följer du nästa självstudiekurs som är djupdykt i Project Management och de processer som ingår.

Navigera till Del 4: Projektledning och driftsättning för mer information.

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053