Installera AEM Screens Player installing-player

På den här sidan beskrivs hur du installerar AEM Screens Player.

Screens Player available-players

AEM Screens Player finns för Android™, Chrome OS och Windows.

Om du vill hämta AEM Screens Player går du till sidan AEM 6.5 Player-hämtningar.

NOTE
När du har hämtat den senaste spelaren (.exe) följer du stegen i spelaren så att du kan slutföra ad hoc-installationen:
  1. Tryck länge på det övre vänstra hörnet för att öppna administratörspanelen.
  2. Navigera till Konfiguration på den vänstra åtgärdsmenyn och ange platsadressen för den AEM instansen i Server och klicka på Spara.
  3. Klicka på länken Registrering på den vänstra åtgärdsmenyn och stegen nedan för att slutföra enhetsregistreringsprocessen.

Grundläggande uppspelningsövervakning playback-monitoring

Spelaren rapporterar olika uppspelningsmått med varje ping som har standardvärdet 30 sekunder. Baserat på dessa mått kan programmet identifiera olika kantfall, t.ex. problem med fastsittning, tomma skärmar och schemaläggning. Det gör att vi kan förstå och felsöka problem på enheten och därmed underlätta en utredning och korrigerande åtgärder för dig.

Med grundläggande uppspelningsövervakning i en AEM Screens Player kan du göra följande:

  • Fjärrövervaka om en spelare spelar upp innehållet korrekt.

  • Förbättra reaktiviteten till tomma skärmar eller trasiga upplevelser på fältet.

  • Minskar risken för att slutanvändaren får en trasig upplevelse.

Förstå egenskaper understand-properties

Följande egenskaper ingår i varje ping:

Egenskap
Beskrivning
id
spelarens identifierare
activeChannel
spelar upp kanalsökvägen eller null om inget är schemalagt
activeElements
kommaavgränsade strängar, för närvarande synliga element i alla uppspelningskanaler (flera i det finns en layout med flera zoner)
isDefaultContent
true om den spelande kanalen betraktas som en standard- eller reservkanal (d.v.s. har prioritet 1 och inget schema)
hasContentChanged
true om innehållet har ändrats under de senaste fem minuterna, annars false
lastContentChange
tidsstämpel för den senaste innehållsändringen
NOTE
Om du vill kan du aktivera en mer avancerad egenskap från spelarens inställningar (Aktivera övervakning av uppspelning). Det vill säga:
table 0-row-2 1-row-2
Egenskap Beskrivning
isContentRendering true om grafikprocessorn kan bekräfta att det spelar upp faktiskt innehåll (baserat på pixelanalys)

Begränsningar limitations

Nedan visas några begränsningar för grundläggande uppspelningsövervakning:

  • Spelaren rapporterar ett eget uppspelningsläge till servern, vilket kräver en aktiv anslutning.

  • Egenskapen isContentRendering som kontrollerar grafikprocessorn är mycket mer resurskrävande att aktiveras som standard och kräver explicit deltagande från spelarinställningarna. Adobe rekommenderar att du inte använder den med videofilmer i produktion.

  • Den här funktionen stöds bara för sekvenskanaler och täcker ännu inte de interaktiva kanalernas (SPA) användningsfall.

  • Måtten är ännu inte helt exponerade för kunderna, men Adobe arbetar på att aktivera kontrollpanelsliknande rapporterings- och varningsmekanismer snart.

Andra resurser additional-resources

Mer information finns i följande avsnitt:

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053