Implementera Chrome OS Player implementing-chrome-os-player

I det här avsnittet beskrivs hur du implementerar Chrome OS Player med Chrome Management Console.

Använda Chrome Management Console using-chrome-management-console

Följ stegen nedan för att konfigurera Chrome-hanteringskonsolen:

 1. Registrera dig för Chrome Management Console. Du måste skaffa en licens för Chrome Management Console. Kontakt Google Support om du vill ha mer information om hur du hanterar Chrome-enhetsinställningar.
 2. Registrera din Chrome OS-enhet i domänen och vänta i 15 minuter på att enheten ska synkroniseras med Chrome Management Console. Om du vill veta mer om att registrera en Chrome-enhet klickar du på här.
 3. Chrome Player finns i Chrome Web Store.
NOTE
En enhetshanteringslösning som Chrome Management Console rekommenderas för driftsättning och hantering av enheter med Chrome OS. Även om det här dokumentet innehåller implementering för Chrome Management Console finns det andra leverantörer som hävdar att de tillhandahåller liknande funktioner. Kontakta leverantören av enhetshanteringsprogrammet.

Namnge Chrome OS Player name-chrome

Du kan tilldela din Chrome Player ett användarvänligt enhetsnamn och på så sätt skicka det tilldelade enhetsnamnet till Adobe Experience Manager (AEM). Med den här funktionen kan du inte bara namnge din Chrome Player utan även enkelt tilldela rätt innehåll.

NOTE
Du kan bara välja spelarnamnet före registreringen. När spelaren har registrerats går det inte att ändra spelarens namn längre.

Följ stegen nedan för att konfigurera namnet i Chrome Player:

 1. Du kan också tillåta att Audio-Video-integratörer eller IT-administratörer ställer in resurs-ID och plats som en del av företagsregistreringen.

  bild

 2. Alternativen visas när du kan registrera enheten.

  bild

 3. Du kan ange resurs-ID som en del av företagsregistrering och i Chrome Management Console.

  bild

  note note
  NOTE
  Chrome Players måste registreras i företagsregistrering och Chrome Player måste distribueras via Chrome Management Console, annars returneras resurs-ID tomt (till exempel Chrome som tillägg). Enhetsnamnet registreras endast vid registreringen. Framtida ändringar hämtas inte upp av Adobe Experience Manager (AEM).

Aktivera helskärmsläge enabling-kiosk-mode

Aktivera Kiosk-läget genom att följa stegen nedan:

 1. Logga in på Chrome Developer Console.

  screen_shot_2017-12-08at20303pm

 2. Bläddra till Enhetshantering > Chrome Management > Enhetsinställningar.

 3. Bläddra nedåt till Kiosk-inställningar och klicka Hantera Kiosk-program.

  kiosk

 4. Klicka på AEM Screens Player i Chrome Web Store.

  note note
  NOTE
  En nyligen publicerad app kan ta ca 15 minuter att visa i den här listan.
 5. Klicka AEM Screens Player från Starta Kiosk-appen automatiskt nedrullningsbar meny.

  Det kan ta några minuter beroende på nätverket för att ändringarna ska börja gälla. Omstart rekommenderas.

Kontrollerar status för fjärrenhet checking-remote-device-status

 1. Logga in på Chrome Developer Console.
 2. Bläddra till Enhetshantering > Chrome Devices och klicka på den enhet som du vill styra.
 3. Klicka Systemaktivitet och felsökning.
 4. Kontrollera Starta om enhet och Skärminspelning egenskaper för enheten. Du kan även kontrollera enhetsstatus och hälsoinformation.
NOTE
Dessa inställningar kan aktiveras flera minuter efter att enheten har registrerats. Varje alternativ kan aktiveras över tid.

Konfigurera fjärrkonfiguration av Chrome OS-spelare configuring-remote-configuration-of-chrome-os-players

AEM Screens Player är ett program som stöder Kiosk och som även aktiverar Remote Policy Configuration för Chrome OS-spelare.

Följ stegen nedan för att konfigurera de olika alternativen för spelaren:

 1. Logga in på Chrome Management Console.
 2. Klicka Enhetshantering > Chrome Management > Apphantering. AEM Screens Player visas i listan.
 3. Klicka på programmet AEM Screens Player.
 4. Klicka Kiosk-inställningar och klicka på din organisation (om en testmiljö används).
 5. Klicka överför konfigurationsfil och överför konfigurationsprincipen (JSon-fil).
 6. Klicka Spara. Starta om enheten så att du kan synkronisera principen.
NOTE
Starta om enheten så att du kan synkronisera principändringar.

Exempel på princip-JSON-fil example-policy-json-file

{
 "server": {
  "Value": "https://aemscreensdemo.adobeitc.com"
 },
 "resolution": {
  "Value": "auto"
 },
 "rebootSchedule": {
  "Value": "at 4:00am"
 },
 "enableAdminUI": {
  "Value": true
 },
 "enableOSD": {
  "Value": true
 },
 "enableActivityUI": {
  "Value": true
 }
}

Policyattribut och syfte policy-attributes-and-purpose

I följande tabell sammanfattas profilerna med deras funktioner.

Principnamn
Syfte
server
URL:en till Adobe Experience Manager-servern (AEM).
registrationKey
Används för massregistrering av enheter med hjälp av i förväg delad nyckel.
upplösning
Enhetens upplösning.
rebootSchedule
Schemat för att starta om spelaren.
enableAdminUI
Aktivera administratörsgränssnittet för att konfigurera enheten på platsen. Anges till false när den är helt konfigurerad och i produktion.
enableOSD
Aktivera kanalväljarens användargränssnitt så att användare kan växla kanaler på enheten. Överväg att ställa in på false när den är helt konfigurerad och i produktion.
enableActivityUI
Aktivera så att du kan visa förloppet för aktiviteter som hämtning och synkronisering. Aktivera för felsökning och inaktivera när den är helt konfigurerad och i produktion.
cloudMode
Ange true om du vill att Chrome Player ska ansluta till skärmar as a Cloud Service. Ange som false om du vill ansluta till AMS eller AEM.
cloudToken
Registreringstoken för registrering mot skärmar as a Cloud Service.
NOTE
Principkonfigurationer används strikt och spelarens administratörsgränssnitt åsidosätts inte manuellt. Om du vill tillåta manuell spelarkonfiguration för en viss princip ska du inte ange principen i principkonfiguration. Om du till exempel vill tillåta manuell konfiguration för omstartsschema ska du inte ange nyckeln rebootSchedule i principkonfigurationen.

Använda fjärrkontrollen till skärmar using-remote-control

AEM Screens tillhandahåller fjärrstyrningsfunktioner. Läs mer om den här funktionen här: Fjärrkontroll för skärmar

recommendation-more-help
adce462a-f916-4dbe-9ab5-0b62cfb0f053