Använda Experience Fragment-erbjudanden i Adobe Target using-experience-fragment-offers-within-adobe-target

Adobe Experience Manager förnyar personaliseringsarbetsflödet mellan AEM och Target. Upplevelser som skapats i AEM kan nu levereras direkt till Adobe Target som HTML Offers. Marknadsförarna kan smidigt testa och personalisera innehåll i olika kanaler.

NOTE
at.js-klientbiblioteket bör användas och det bästa sättet är att använda tagghanteringslösningar som taggar i Adobe Experience Platform eller någon annan tredjepartslösning för tagghantering för att lägga till målbibliotek på webbplatsens sidor
  • Adobe Experience Manager lättanvända och kraftfulla mekanism för innehållsframtagning tillsammans med Adobe Target Artificial Intelligence (AI) och Machine Learning hjälper skribenter att skapa och hantera innehåll för alla kanaler på en central plats. Tack vare möjligheten att exportera Experience Fragments till Adobe Target som erbjudanden från HTML har nu marknadsförarna större flexibilitet att skapa en mer personaliserad upplevelse med hjälp av dessa erbjudanden och kan nu testa och skala varje upplevelse de skapar.
  • Den största skillnaden mellan erbjudanden från HTML och erbjudanden från Experience Fragment är att redigering för den senare bara kan göras i AEM och sedan synkroniseras med Adobe Target
  • Konfigurationen av målmolntjänsten som tillämpas på Experience Fragment-mappen ärver alla Experience Fragments som skapats direkt under den överordnade mappen. Den underordnade mappen ärver inte den överordnade molntjänstkonfigurationen.
  • För att skapa ett personaliserat erbjudande kan vi nu enkelt utnyttja innehåll som lagras i AEM.
  • Du kan skapa olika typer av Target-aktiviteter, bland annat de Sensei-baserade aktiviteterna som Automatisk allokering, Automatiskt mål och Automated Personalization

Ytterligare resurser additional-resources

recommendation-more-help
bb44cebf-d964-4e3c-b64e-ce882243fe4d