Utöka sidegenskaper extending-page-properties-in-aem-sites

Att anpassa metadatafälten för Sidegenskaper är ett vanligt krav i alla implementeringar av Sites. I den här videon beskrivs det mest effektiva sättet att uppnå detta med funktionerna i Sling Resource Merger.

I videon ovan visas hur du anpassar sidegenskaperna för WKND-referenswebbplatsen.

Exempel på paket med WKND-sidegenskaper

Du kan använda exempelpaketet med WKND-sidegenskaper som innehåller WKND- och Basic-flikanpassningar som visas i videon ovan. Flikanpassningen SocialMedia tillhandahålls inte eftersom WKND Page-komponenten nu använder V3-versionen av WCM Core-komponenter och i V3-versionen är den sociala delningen föråldrad.

I utbildningssyfte kan du emellertid peka WKND-sidkomponenten mot V2-versionen av WCM Core Components med egenskapsvärdet sling:resourceSuperType och täcka över fliken Sociala media. Mer information finns i Konfigurera dina sidegenskaper

Det här exempelpaketet ska installeras på en lokal AEM SDK- eller AEM 6.X.X-instans i utbildningssyfte.

recommendation-more-help
bb44cebf-d964-4e3c-b64e-ce882243fe4d