[Integrering]{class="badge positive"}

Workfront utökade projektmappar för kopplingar

[AEM Assets as a Cloud Service, AEM Assets 6.5]{class="badge informative"}

Läs mer om projektmappar när du använder den förbättrade kopplingen för Adobe Workfront och Experience Manager Assets, inklusive:

  • Projektlänkade mappar
  • Mappning av mappmetadata
  • Arv av mappmetadata
recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519