[Integrering]{class="badge positive"}

Grundläggande om Workfront förbättrade anslutningsmöjligheter

[AEM Assets as a Cloud Service, AEM Assets 6.5]{class="badge informative"}

Lär dig grunderna i Adobe Workfront och Experience Manager AssetEnhanced Connector, inklusive hur du:

  • Länka resurser och mappar
  • Definiera metadatamappningar
  • Skicka resurser till AEM
  • Versionsresurser
  • Publicera resurser automatiskt
recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519