Använda Source File Translation med AEM Assets using-source-file-translation-with-aem-assets

Med Adobe Experience Manager (AEM) Assets kan du identifiera resurser som delar gemensamma attribut och markera dem som relaterade med den nya funktionen Relaterad Assets. Det gör det även möjligt för användare att definiera en källa/härledd relation mellan resurser, vilket gör det enkelt för användarna att identifiera ursprunget för en resurs. När du kör ett översättningsarbetsflöde på en härledd resurs hämtas alla resurser som källfilen refererar till och inkluderas för översättning, vilket minskar arbetet med att underhålla flera platser.

Source filhantering för flera webbplatser multisite-asset-source-file-management

Related Assets hjälper användarna att hantera bättre och mer länkade resurser med delade egenskaper, egenskaper och smidiga arbetsflöden:

  • Ny relaterad Assets-funktion för att manuellt relatera resurser med liknande egenskaper eller som tillhör samma kampanj eller projekt
  • Användaren kan visa relaterade filer för en resurs under Visa egenskaper. En användare kan navigera till de relaterade filerna från fönstret för visningsegenskaper.
  • Om egenskaperna för två relaterade resurser har ändrats kan användarna ta bort kopplingen för dessa resurser med alternativet Ej relaterat.
  • När du försöker ta bort en relaterad resurs får du ett varningsmeddelande om den har andra relaterade resurser.
  • När du kör ett översättningsarbetsflöde på en härledd relaterad resurs läggs de relaterade källfilerna till i översättningsarbetsflödet, vilket gör det enkelt för hantering av flera platser.
recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519