Konfigurera resursdelningskommentarer på lokala AEM setup-asset-share-commons

En kort guide till hur du får resurskommandon att köras på en lokal AEM.

NOTE
Kommandon för resursdelning kräver minst AEM 6.3 med Service Pack 1 (SP1) installerat.

En kort videogenomgång av nedladdning och installation av Assets Share Commons tillsammans med exempelinnehållet på en lokal AEM.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519