Använda Cascading Metadata i AEM Assets using-cascading-metadata-in-aem-assets

Med avancerad metadatahantering kan användare skapa överlappande fältregler för att skapa sammanhangsberoende relationer mellan metadata i AEM Assets. I videon nedan visas nya dynamiska regler för fältkrav, synlighet och sammanhangsberoende val. I videon finns även information om de steg som en administratör behöver för att tillämpa dessa regler på ett anpassat metadataschema.

Det finns tre dynamiska regeluppsättningar som kan aktiveras för ett givet metadatafält:

  1. Krav : ett fält kan dynamiskt markeras som obligatoriskt baserat på värdet i ett annat listrutefält.

  2. Synlighet : fält kan alltid vara synliga eller bara synliga baserat på värdet i ett annat listrutefält.

  3. Val : (endast tillgängligt för listrutefält) filtrera de alternativ som visas för användaren baserat på det valda värdet för ett annat listrutefält.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519