Använda anpassade videominiatyrbilder med AEM Dynamic Media using-custom-video-thumbnail-with-aem-dynamic-media

Med AEM Assets anpassade videominiatyrbilder kan författare välja en lämplig miniatyrbild från en uppsättning genererade miniatyrbilder. Det är enkelt att anpassa antalet miniatyrbilder som genereras för en video.

Anpassa videominiatyr

NOTE
Du bör köra din AEM-instans i Dynamic Media-läge
recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519