Starta ett exportjobb i AEM Dynamic Media

I den här videon går du igenom stegen för att utlösa ett exportjobb i Dynamic Media under parametern Skicka jobbåtgärd.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519