Bearbetar material för AEM Dynamic Media

I den här videon går du igenom processen för att köra arbetsflödet DAM Update Asset på en resurs med Dynamic Media aktiverat.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519