Skapa profiler för smart beskärning i AEM Dynamic Media

I den här videon går du igenom stegen för att skapa en profil för smart beskärning i AEM Dynamic Media.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519