Skapa Carousel-set med AEM Dynamic Media

I den här videon går vi igenom processen att skapa en Carousel-uppsättning med AEM Dynamic Media.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519