Använda bildskärpa med AEM Dynamic Media using-image-sharpening-with-aem-dynamic-media

I den här videon beskrivs varför det är viktigt att göra en bild skarpare för att bibehålla bildens återgivning och hur du använder avancerade inställningar för att skapa den perfekta bilden.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519