Använda Experience Fragments med AEM Assets Dynamic Media using-experience-fragments-with-aem-assets-dynamic-media

AEM Assets Dynamic Media integrerar aktiveringspunkter för resurser med Experience Fragments via Interactive Media Viewer. Marknadsförarna kan skapa upplevelsefragmentet med text, bilder och länkar för att fylla i det anpassade popup-fönstret och koppla det till hotspots på banners, carousels eller videor.

NOTE
Att använda AEM Experience Fragments med AEM Assets Dynamic Media Hotspots kräver AEM i DYNAMIC MEDIA läge.

Den Fragmentvariant för popup-upplevelse som visas i videon är tillgänglig som ett AEM paket nedan.

Ladda ned Experience Fragments Dynamic Media Assets

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519