Använda Adobe Stock med AEM Assets using-adobe-stock-assets-with-aem-assets

I AEM 6.4.2 kan användarna söka efter, förhandsgranska, spara och licensiera Adobe Stock-mediefiler direkt från AEM. Organisationer kan nu integrera sin Adobe Stock Enterprise-plan med AEM Assets för att se till att licensierat material nu är allmänt tillgängligt för kreativa projekt och marknadsföringsprojekt, med de kraftfulla filhanteringsfunktionerna i AEM.

NOTE
Integreringen kräver en Enterprise Adobe Stock-plan och AEM 6.4 med minst Service Pack 2 distribuerat. Mer information om AEM 6.4 Service Pack finns i versionsinformationen.

Tack vare integreringen med Adobe Stock och AEM Assets kan skribenter och marknadsförare enkelt licensiera och använda mediefiler för kreativa ändamål eller marknadsföringsändamål. Du kan söka efter Stock-resurser antingen med Omni Search, genom att lägga till platsfiltret som Adobe Stock eller genom att navigera i huvudnavigeringen för AEM Assets och klicka på ikonen Sök i Adobe Stock Coral-användargränssnittet.

Funktioner

Söka och spara

 • Utför sökning av Adobe Stock-resurser utan att lämna AEM arbetsyta.
 • Spara Adobe Stock-mediefiler för förhandsgranskning utan att behöva licensiera mediefilen.
 • Möjlighet att licensiera och spara Adobe Stock-material till AEM Assets
 • Möjlighet att söka efter liknande resurser från Adobe Stock i AEM Assets användargränssnitt
 • Visa en markerad resurs från Stock Search i AEM Assets på Adobe Stock webbplats
 • Licensierade mediefiler är märkta med ett blått licensierat märke för enkel identifiering

Resursmetadata

 • Licensierad mediefil lagras i AEM Assets. Resursegenskaper innehåller Stock-metadata under en separat metadataflik för resurser
 • Möjlighet att lägga till licensreferenser till metadata för mediefiler

Resursarkivprofil

 • En användare kan välja Adobe Stock-profil under Användare > Mina inställningar > Stock-konfiguration
 • Obligatoriska och valfria referenser kan läggas till i fönstret Resurslicensiering.
 • Möjlighet att välja språk i fönstret Resurslicenser baserat på region.

Filter

 • En användare kan filtrera mediefiler baserat på tillgångstyp, orientering och liknande
 • Resurstypen innehåller foton, illustrationer, vektorer, videoklipp, mallar, 3D, Premium, redaktionellt
 • Orienteringen inkluderar Vågrät, Lodrät och Fyrkant.
 • Filtret Visa liknande kräver Adobe Stock-filnummer

Åtkomstkontroll

 • Administratörer kan ge vissa användare/grupper behörighet att licensiera mediefiler när de konfigurerar Adobe Stock molntjänst.
 • Om en viss användare/grupp inte har behörighet att licensiera Stock-mediefiler inaktiveras funktionen Sök efter Stock-mediefiler/Tillgångslicensiering.

Konfigurera Adobe Stock med AEM Assets set-up-adobe-stock-with-aem-assets

I AEM 6.4.2 kan användarna söka efter, förhandsgranska, spara och licensiera Adobe Stock-mediefiler direkt från AEM. I den här videon får du snabbt veta hur du ställer in Adobe Stocks med AEM Assets via Adobe I/O Console.

NOTE
Om du vill konfigurera en Adobe Stock Cloud-tjänst måste du välja produktionsmiljön och sökvägen till licensierad resurs till /content/dam. Miljöfältet har nu tagits bort i AEM.
NOTE
Integreringen kräver en Enterprise Adobe Stock-plan och AEM 6.4 med minst [Service Pack 2](https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?fulltext=AEM*+6*+4*+Service*+Pack*&2_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3aContent%2Fmetadata%2FDc%3Aversion&2_group.propertyvalues.operation=equals&2_group.propertyvalues.0_values=target-version%3AEM%2F6-4&3_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3aContent%2Fmetadata%2FDc%3AsoftwareType&3_group.propertyvalues.operation=equals&3_group.propertyvalues.0_values=software-type%3Aservice-and-cumulative-fix&orderBy=%40jcr%3Acontent%2Fmetadata%2Fdc%3Atitle&order.sort=asc &layout=list&p.offset=0&p.limit=24) distribuerad. Mer information om AEM 6.4 Service Pack finns i versionsinformationen. Du behöver även administratörsbehörighet för Adobe I/O Console, Adobe Admin Console och Adobe Experience Manager för att kunna konfigurera integreringen.

Installation installations

 • För AEM 6.4 måste du installera [AEM Service Pack 2](https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?fulltext=AEM*+6*+4*+Service*+Pack*&2_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3aContent%2Fmetadata%2FDc%3Aversion&2_group.propertyvalues.operation=equals&2_group.propertyvalues.0_values=target-version%3AEM%2F6-4&3_group.propertyvalues.property=.%2Fjcr%3aContent%2Fmetadata%2FDc%3AsoftwareType&3_group.propertyvalues.operation=equals&3_group.propertyvalues.0_values=software-type%3Aservice-and-cumulative-fix&orderBy=%40jcr%3Acontent%2Fmetadata%2Fdc%3Atitle&order.sort=asc &layout=list&p.offset=0&p.limit=24) och sedan installera om filen cq-dam-stock-integration-content-1.0.4.zip.
 • Kontrollera att du har administratörsbehörighet för Adobe I/O Console, Adobe Admin Console och Adobe Experience Manager för att konfigurera integreringen.

Konfigurera Adobe IMS med Adobe I/O Console set-up-adobe-ims-configuration-using-adobe-i-o-console

 1. Skapa en teknisk kontokonfiguration för Adobe IMS under Verktyg > Säkerhet
 2. Välj molnlösningen som Adobe Stock och skapa ett nytt certifikat eller återanvänd ett befintligt certifikat för konfigurationen.
 3. Navigera till Adobe I/O Console och skapa en ny tjänstkontointegration för Adobe Stock.
 4. Överför certifikatet från steg 2 till Adobe Stock tjänstkontointegration.
 5. Välj den Adobe Stock-profilkonfiguration som krävs och slutför tjänstintegreringen.
 6. Använd integreringsinformationen för att slutföra konfigurationen av Adobe IMS Technical Account
 7. Kontrollera att du kan ta emot åtkomsttoken med hjälp av Adobe IMS Technical Account.

Tekniskt konto för Adobe IMS

Konfigurera Adobe Stock-Cloud Service set-up-adobe-stock-cloud-services

 1. Skapa en ny molntjänstkonfiguration för Adobe Stock under Verktyg > Cloud Service.

 2. Välj den Adobe IMS-konfiguration som skapades i avsnittet ovan för din Adobe Stock Cloud-konfiguration

 3. Se till att du väljer MILJÖ som PROD.

 4. Sökväg till licensierad resurs kan peka mot valfri katalog under /content/dam.

 5. Välj språkinställning och slutför inställningarna.

 6. Du kan också lägga till användare/grupper i din Adobe Stock Cloud-tjänst för att aktivera åtkomst för specifika användare eller grupper.

Adobe Assets Stock-konfiguration

Ytterligare resurser

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519