Photoshop Actions

Lär dig hur innehållsförfattare kan utföra Photoshop-åtgärder i AEM Assets med Creative Cloud API:er med tillägget för innehållsautomatisering.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519