Bearbetar profiler

Bearbetningsprofiler definierar de återgivningar som ska skapas för resurser i AEM as a Cloud Service.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519