Metadataprofiler

Med metadataprofiler kan du automatiskt använda standardmetadata för resurser i resursmappar, vilket minskar belastningen för metadatahantering för AEM användare och ökar konsekvensen i metadata.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519