Metadata

Lär dig hur du får åtkomst till och interagerar med metadata i AEM Assets.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519