Checka in utcheckning check-in-check-out

Med Adobe Asset kan du checka ut AEM Assets direkt från det kreativa program du arbetar med och du kan börja redigera direkt. Du kan enkelt checka in resurser tillbaka till AEM Assets med rätt versionshantering och kommentarer när du är klar med redigeringen i din Creative Cloud-app.

recommendation-more-help
a483189e-e5e6-49b5-a6dd-9c16d9dc0519