Registrerar spelare på skärmar as a Cloud Service registering-players-screens-cloud

När du har installerat och konfigurerat spelare för skärmar as a Cloud Service måste du registrera spelarna.

Syfte objective

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du registrerar spelare i Screens Services Provider. Efter läsningen ska du kunna:

 • förstå hur man registrerar spelare
 • hur man slutför registreringsprocessen från Screens Services Provider

Steg för att registrera en skärmspelare register-players

När du har installerat spelaren på skärmen as a Cloud Service kan du registrera spelaren från Screens Services Provider.

Registrera spelaren genom att följa stegen nedan:

 1. Logga in på Screens Services Provider.

 2. Navigera till Registreringskoder under Hantering av spelare från den vänstra navigeringspanelen och klicka på Skapa kod.

  note note
  NOTE
  Om det inte finns några giltiga/utgångna koder klickar du på Skapa kod, anger ett namn för koden och väljer förfalloinställningar enligt dina önskemål.

  bild

 3. Fyll i följande fält i Skapa en registreringskod dialogruta:

  bild

  1. Registreringskodens namn: Namn på din registreringskod
  2. Registreringskoden förfaller: Sista giltighetsdatum för din registreringskod
  3. Begränsa användning: Växla knappen för att stänga av användningsgränsen för din registreringskod. Som standard är alternativet Begränsa användning inaktiverat.
  4. Användningsgräns: Ange antalet för din användningsgräns
 4. Klicka Skapa för att skapa registreringskoden. Du kan se din spelare med registreringskoden i listan.

  bild

 5. Klicka på värdet under kolumnen REGISTRERINGSKOD om du vill kopiera värdet till Urklipp.

 6. Klistra in värdet i Ange kod fältet i Spelarregistrering -fliken i administratörsgränssnittet för AEM Screens-spelaren och klicka på Registrera.

  bild

 7. När du har lagt till koden kan du se att spelaren nu är registrerad från spelarens administratörsgränssnitt.

  bild

 8. Den här spelaren visas nu i Spelare från den vänstra navigeringspanelen. Koden som visas i Screens Services Provider matchar Systeminformation från administratörsgränssnittet under Spelarkod.

  bild

  note important
  IMPORTANT
  Rekommendationer om bästa praxis för säkerhet vid användning av registreringskod
  Det bästa sättet är att begränsa användningen av registreringskoden. Om en registreringskod har komprometterats men har en gräns på 100 registreringar kan angriparen bara registrera upp till det numret, men inte fler. Du kan alltid uppdatera användningsgränsen när registreringskoden har skapats och vissa av kundens spelare har redan registrerats. Om kunden observerar ovanlig registreringsaktivitet för en viss registreringskod kan de sänka gränsen i realtid medan de undersöker och kan öka antalet tillbaka om det var ett falskt larm, utan att det påverkar de spelare som redan är registrerade.

What's Next whats-next

Nu när du har installerat och konfigurerat spelaren till molnläge bör du fortsätta att arbeta as a Cloud Service med skärmar genom att nästa gång du granskar dokumentet, Tilldela spelare till en skärm på skärmar as a Cloud Service från Screens Services Provider.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab