Tilldela spelare till en skärm på skärmar as a Cloud Service assign-player-displays-screens-cloud

När projektkonfigurationen är klar måste du tilldela spelaren till en skärm för att kunna visa innehållet.

Syfte objective

Det här dokumentet hjälper dig att förstå hur du tilldelar en spelare till en skärm i Screens Services Provider. Detta är de sista obligatoriska stegen innan innehållet börjar spelas upp i den as a Cloud Service skärmspelaren.

Steg för att tilldela en spelare till en bildskärm create-display

När du har registrerat spelaren är det obligatoriskt att tilldela spelaren en spelare så att innehållet börjar spelas upp i spelaren.

Följ stegen nedan för att tilldela en spelare till en skärm:

  1. Välj Spelare under Network Admin Panel på den vänstra navigeringspanelen och välj spelaren. Klicka Tilldela visning

    bild

  2. Tilldela en skärm öppnas. Markera visningen i listan och klicka på Välj.

    bild

Uppspelning av innehåll content-playback

När du har tilldelat en visning till en spelare, som i föregående avsnitt, visas den tilldelade visningen under TILLDELAD VISNING -panelen.

Nu tilldelas visningen till spelaren och kanalen börjar spela upp innehållet. Spelaren bör nu hämta och börja spela upp innehållet. Grattis!

bild

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab