Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2023.10.0 release-notes

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2023.10.0.

Verktyget Innehållsöverföring ctt-release

Releasedatum release-date-ctt

Releasedatum för innehållsöverföringsverktyget v3.0.4 är 6 oktober 2023.

Nyheter what-is-new-ctt

  • Ändringar har gjorts i innehållsöverföringsprocessen - Du behöver inte längre skicka in en kundtjänst-/supportbiljett för att inaktivera AEM versionsuppdateringar i målmiljön. Processen är nu automatiserad. Mer information finns i AEM och förslag
  • Dynamisk samtidighet kommer att användas under pre-copy steg i både extraherings- och intagsfaserna, vilket avsevärt minskar tiden för innehållsmigrering.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab