Versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service version 2021.11.0 release-notes

Den här sidan innehåller versionsinformation för migreringsverktyg i AEM as a Cloud Service 2021.11.0.

NOTE
Om du vill visa den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service klickar du på här.

Verktyget Innehållsöverföring ctt-release

Releasedatum release-date-ctt

Releasedatum för innehållsöverföringsverktyget v1.7.2 är 1 november 2021.

Nyheter what-is-new-ctt

  • Stöd för ett valfritt pre-copy steg som lagts till för att användas med verktyget Innehållsöverföring när AEM är konfigurerad att använda File Data Store för att avsevärt snabba upp extraheringsfasen.

  • Ytterligare beskrivande meddelanden som lagts till i inmatningsfasen i användargränssnittet för verktyget Innehållsöverföring för att ange när indexering och mongo-återställningssteg pågår.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab