Versionsinformation om underhåll maintenance-release-notes

I följande avsnitt beskrivs den tekniska versionsinformationen för underhållsreleasen av Experience Manager as a Cloud Service som är kopplad till aktivering av funktioner i 2023.1.0.

Utgåva 10912 release-10912

Nedan sammanfattas de kontinuerliga förbättringarna av underhållsutgåvan 10912, som offentliggjordes den 3 februari 2023. Den här underhållsversionen är en uppdatering från den tidigare underhållsversionen 9850.

Funktionsaktiveringen för den här underhållsversionen ger dig den fullständiga funktionsuppsättningen. Se aktuell versionsinformation för fullständig information.

Kända fel known-issues-10912

Uppgradera inte om du använder CORS. Vi har identifierat ett problem som påverkar GraphQL innehållsleverans i den här versionen. En ändring i AEM dispatcher-konfiguration runt hur GraphQL beständiga frågor cachelagras kan bryta GraphQL innehållsleverans av beständiga frågor för kunder med en CORS-konfiguration.

Inbäddade tekniker embedded-tech-10912

Teknik
Version
Länk
AEM
1.44-T20221206170501-6d59064
API för Oak API 1.4.0
AEM SLING API
Version 2.27.0
API för Apache Sling 2.27.0
AEM HTML
Version 1.4.20-1.4.0
HTML-mallens språkspecifikation
Grundläggande komponenter i AEM
Version 2.21.2
AEM WCM-kärnkomponenter
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab