Versionsinformation om Cloud Manager 2023.4.0 i Adobe Experience Manager as a Cloud Service release-notes

Den här sidan dokumenterar versionsinformationen för Cloud Manager version 2023.4.0 i AEM as a Cloud Service.

NOTE
Se den här sidan för den aktuella versionsinformationen för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

Releasedatum release-date

Releasedatum för Cloud Manager version 2023.4.0 i AEM as a Cloud Service är 13 april 2023. Nästa version är planerad till den 11 maj 2023.

Nyheter what-is-new

Felkorrigeringar bug-fixes

  • När en certifikat upphör, domännamn och IP-tillåtelselista som är kopplade till certifikatet tas inte längre bort från CDN. I sådana fall kan webbplatsen nås.
  • Molnhanterarens användargränssnitt innehåller mer synliga varningar som SSL-certifikat upphör snart att gälla.
  • En sällsynt situation har korrigerats där kunderna inte kunde skapa en miljö eller ta bort en miljö.
recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab